Ochrona.pl
Strona główna  |  Regulamin  |  Pomoc  |  Czekamy  |  Reklama  |  E-mail  |  Kontakt  |  Dostępne działy tematyczne  |  FAQ
OCHRONA - Polski Związek Pracodawców OCHRONA
Kontakt:
00-372 Warszawa, ul. Foksal 18 pok.227, tel (+48 22) 826-85-87 E-mail: biuro@kzpochrona.com.plbiuro@kzpochrona.com.pl
Opis:

- Polski Związek został zarejestrowany w dniu 19.03.1992 roku Podstawa prawna: Ustawa o organizacjach pracodawców /Dz.U. nr 55 poz. 235/ Z dnia 23.05.1991 r z póżniejszymi zmianami. Jest to jedyny Związek zrzeszający pracodawców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia.

- Polski Związek jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

- Podstawowym celem Związku jest ochrona praw pracodawców i występowanie jako ich reprezentacja wobec organów władzy i administracji państwowej, związków zawodowych pracowników, innych osób fizycznych i prawnych, mediów oraz samorządu terytorialnego, a także przed sądami.

Za jedno z podstawowych zadań Związek uznaje dążenie do wiarygodności i profesjonalizmu w działaniu zrzeszonych firm, wyrażających się w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem, normami etyczno-moralnymi, a także dobrymi zasadami kupieckimi. Związek od początku swego istnienia, aktywnie uczestniczy w tworzeniu uregulowań prawnych dotyczących branży ochrony i rozwiązywaniu problemów występujących w środowisku "ochroniarskim".

- XII Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2001 roku zmieniło nazwę Krajowego Związku na Polski Związek Pracodawców "OCHRONA"

- Członkiem Związku może zostać każdy podmiot gospodarczy, prowadzący na terenie Polski działalność w zakresie ochrony osób , mienia i usług detektywistycznych, działający na podstawie ważnej koncesji, przestrzegający prawa i zasad etyki, oraz akceptujący cele, program i statut Związku.

Przyjęcie do Związku następuje na podstawie decyzji Zarządu, po złożeniu pisemnego wniosku zaopiniowanego pozytywnie przez dwóch członków Związku.

- Polski Związek udziela rekomendacji jakości świadczonych usług, polecając sprawdzone i rzetelne firmy.

- Polski Związek prowadzi system porad i konsultacji prawnych, wymiany informacji, co pozwala zrzeszonym firmom na doskonalenie swojej działalności i budowie zaufania społecznego, a także zwiększenia konkurencyjności na rynku usług ochrony osób i mienia.

POLSKI ZWIĄZEK REKOMENDUJE PAŃSTWU FIRMY ŚWIADCZĄCE WSZECHSTRONNE USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY OSÓB I MIENIA

WYBIERAJĄC FIRMĘ ZRZESZONĄ W NASZYM ZWIĄZKU MACIE PAŃSTWO GWARANCJĘ :

 • rzetelnej, profesjonalnej i terminowej usługi
 • stabilności wynegocjowanych cen
 • pełnej dyskrecji
SZANOWNI PAŃSTWO ! - Nasze firmy świadczą usługi :

1.OCHRONY

 • osób fizycznych,
 • imprez
 • wystaw ,
 • banków,
 • zakładów pracy, firm,
 • hurtowni
 • sklepów,
 • magazynów,
 • bazarów i targowisk,
 • zespołów mieszkaniowych,
 • domów jednorodzinnych i parkingów.

2. KONWOJOWANIA

 • wartości pieniężnych,
 • metali szlachetnych i biżuterii,
 • materiałów toksycznych i wybuchowych,
 • odstawiania pojazdów na wskazane przez właściciela miejsce,
 • przesyłek kurierskich .

3. INSTALACJI

 • systemów alarmowych z monitoringiem, centralą operacyjną, ruchomymi patrolami zmotoryzowanymi i oddziałami natychmiastowej interwencji PRZEZ CAŁĄ DOBĘ !

4. SZKOLENIA

 • pracowników ochrony osób i mienia ubiegających się o uzyskanie licencji,
 • pracowników wewnętrznych służb ochrony,
 • przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie licencji pracownika ochrony II stopnia,
 • doskonalenia strzeleckie
 • inne formy szkolenia w tym m.in. BHP.

5. USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH

 • sprawdzania wiarygodności Waszych obecnych i przyszłych partnerów, pomocy i pośrednictwa
  w sporach prawnych.
JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI
DNIEM I NOCĄ