wtorek, 21 listopad 2017 11:30

Szkolenie - Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - jak przejść suchą stopą? Wyróżniony

Napisał
Licencja: CC0 Creative Commons Licencja: CC0 Creative Commons

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest kompleksową regulacją, która kształtuje zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w sposób jednolity dla całej UE. RODO wejdzie w życie na terytorium całej UE z dniem 25 maja 2018 r.

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie:

Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - jak przejść suchą stopą?

31 października – Wrocław
9 listopada – Warszawa
22 listopada – Kraków
30 listopada - Łódź 

REJESTRACJA >>
 

Cele szkolenia:
 
omówienie zmian wprowadzanych przez RODO w odniesieniu do różnych obszarów działalności przedsiębiorców będących administratorami danych (w szczególności kadry, marketing, IT).
omówienie również przepisów projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wprowadzającymi, których celem jest kompleksowe dostosowanie polskiego porządku prawnego (przeszło 130 ustaw) do wymogów wynikających z RODO.
 
Podczas szkolenia głos zabiorą:
 
Piotr Ćwiertniewski - radca prawny i wspólnik w kancelarii act BSWW. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego jak i w doradztwie bieżącym.  
 
Marcin Kroll - adwokat, rzecznik patentowy i wspólnik w kancelarii act BSWW .Ponadto jest zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) w Alicante w sprawach z zakresu unijnych znaków towarowych i wzorów.
 
Zagadnienia tematyczne:
 
Informacje wprowadzające na temat RODO
Do kogo znajdą zastosowanie przepisy RODO?
Podstawowe przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO
Podstawy przetwarzania danych osobowych „zwykłych” oraz wrażliwych
Kiedy dopuszczalne jest profilowanie?
Prawa osoby której dane są przetwarzane
Nowe obowiązki administratora danych osobowych (ADO), w szczególności
Inspektor Ochrony Danych (dawniej: Administrator Bezpieczeństwa Informacji)
Powierzenie przetwarzania danych vs. udostępnienie danych
Omówienie przebiegu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 
 
Do udziału zapraszamy wszystkich osób, które w praktyce mają do czynienia z tematyką ochrony danych, w tym w szczególności: menedżerów i kadrę zarządzającą, pracowników działów administracji, kadr, IT oraz prawnych, osób zajmujących się marketingiem, sprzedażą oraz obsługą klienta.
 
 
Organizator gwarantuje uczestnikom:
kompletne materiały szkoleniowe oraz ustawę o ochronie danych osobowych, w tym materiały drukowane i prezentację
udział w szkoleniu i dyskusji
konsultacje z prowadzącym
certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
przerwę kawową i lunch

 

Czytany 2222 razy

Dane kontaktowe

Informacje do portalu oraz wszelkie propozycje współpracy a także uwagi prosimy kierować na adres:
​admin@ochrona.pl

Dane

Serwis informacyjny OCHRONA.PL
Właściciel: Jacek Żyła Art and Safety
ul. Młynarska 48, Warszawa 01-171