Regulamin serwisu informacyjnego


Informacje ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem, są zasady i warunki dostępu i korzystania z serwisu informacyjnego prowadzonej pod nazwą ochrona.pl, zwanej dalej serwisem informacyjnym.
 2. Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy serwisem informacyjnym ochrona.pl a osobami korzystającymi z jej treści - Użytkownikami.
 3. Właścicielem oraz operatorem niniejszego serwisu informacyjnego jest firma JACEK ŻYŁA ART AND SAFETY i jego celem jest przedstawianie informacji z rynku bezpieczeństwa w Polsce i na świecie, oraz ułatwienie nawiązywania kontaktów komercyjnych.
 4. Serwis informacyjny jest zdalnym, zgromadzonym i uporządkowanym w bazach danych zasobem informacji branżowej z dziedziny szeroko rozumianego pojęcia ochrona i ma charakter informacyjny, a nie konsultacyjny.
 5. Na stronach internetowych serwisu informacyjnego Wydawca może umieszczać reklamy i ogłoszenia osób trzecich za ustaloną opłatą i na warunkach ustalonych z osobą zamieszczającą reklamę ogłoszenie lub prezentację.
 6. Wszyscy użytkownicy serwisu informacyjnego mogą przekazać od nieodpłatnego zamieszczenia ogłoszenia w dziale „praca” i informacje i artykuły o charakterze informacyjnym bez cech komercyjnych i treści zgodnej z problematyką serwisu.
 7. Serwis informacyjny zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia informacji, reklamy, projektu prezentacji.
 8. W szczególności ograniczenie niniejsze dotyczy takich projektów i treści, które mogłyby naruszyć obowiązujące przepisy prawa, dobre imię Serwisu informacyjnego, prawa osób trzecich oraz stabilność działania bazy danych.

Katalog firm

 1. Właściciele prawni lub upoważnieni przedstawiciele firm mogą dokonywać wpisu (uaktualnienia) danych firmy w ogólnie dostępnym Katalogu Firm. Cennik wpisu do Katalogu (wersja bezpłatna i warianty płatne) publikowany jest w serwisie informacyjnym w zakładce Reklama). Dokonanie wpisu jest jednoznaczne ze zgodą na:

  # przetwarzanie danych osobowych i danych firmy,
  # bezpłatne publiczne udostępnianie danych firmy w formie zapisanej w bazie danych, sporadyczne otrzymywanie (nie częściej niż 1 raz w tygodniu) informacji sygnalnych, zaproszeń, reklam i zapytań ofertowych.
   
 2. Wpis do Katalogu traktowany jest jako wyrażenie zgody na powyższe ustalenia w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z poźn. zm.) oraz innych powiązanych uregulowań prawnych. Firmy nie wyrażające zgody na powyższe ustalenia mają prawo do bezpłatnego usunięcia wpisu.

Dodawanie ogłoszeń

 1. Internauci lub upoważnieni przedstawiciele firm, mogą dodawać ogłoszenia do serwisu informacyjnego. Dodawanie ogłoszeń jest tylko i wyłącznie w kategorii OCHRONA i jest ono bezpłatne do odwołania.
 2. Dodający ogłoszenie użytkownik może odświeżyć swoje ogłoszenie w ciągu 7 dni od daty publikacji w portalu informacyjnym, nie ponosząc z tego tytułu żadnych opłat z tym związanych.
 3. Administrator serwisu informacyjnego sprawdza każde nowo dodane ogłoszenie i ma prawo je zaakceptować lub odrzucić, jeżeli narusza ono czyjeś prawa, jest ono niezgodne z Regulaminem serwisu informacyjnego.

Odpowiedzialność

 1. Serwis informacyjny dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie informacyjnym były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku, z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych.
 2. Serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za straty mające związek z zamieszczonymi prezentacjami, a spowodowane wadliwym stanem lub niewłaściwym działaniem sieci Internet.
 3. Podmioty gospodarcze i osoby prywatne zgłaszające materiały do publikacji oświadczają, że posiadają pełne prawa do dysponowania przekazanymi tekstami, ilustracjami, fotografiami i przyjmują odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw do własności intelektualnej spowodowane zamieszczoną prezentacją.
 4. Przedstawione w serwisie informacyjnym opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.
 5. Dane publikowane w serwisie informacyjnym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Ochrona prywatności

 1. Serwis informacyjny ochrona.pl nie gromadzi danych osobowych użytkowników niniejszej Witryny.
 2. Dane osobowe podane w przekazanych prezentacjach i ogłoszeniach dostępne są dla odwiedzających strony zawierające te dane. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 3. Dane osobowe przekazane w korespondencji z redakcją serwisu informacyjnego nie są udostępniane osobom trzecim i podlegają pełnej ochronie.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis ochrona.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 5. Każdy Użytkownik korzystający z serwisu informacyjnego oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Serwis informacyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

 

 

 

Dane kontaktowe

Informacje do portalu oraz wszelkie propozycje współpracy a także uwagi prosimy kierować na adres:
​admin@ochrona.pl

Dane

Serwis informacyjny OCHRONA.PL
Właściciel: Jacek Żyła Art and Safety
ul. Młynarska 48, Warszawa 01-171