Dodawanie firm do katalogu

Kreator formularzy by JoomlaShine

Twoja firma zostanie dodana do katalogu w ciągu 24 godzin, po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych przez redakcję.

Proszę jeszcze raz wypełnić formularz z lewej strony. Nasza redakcja dane zaaktualizuje.

Wpisu (uaktualnienia) danych firmy w ogólnie dostępnym Katalogu Firm mogą dokonywać wyłącznie właściciele prawni lub upoważnieni przedstawiciele firm. Cennik wpisu do Katalogu (wersja bezpłatna i warianty płatne) publikowany jest na stronie Portalu w zakładce Reklama). Dokonanie wpisu jest jednoznaczne ze zgodą na:

  • postanowienia Regulaminu Portalu (pełen tekst w zakładce Regulamin)
  • przetwarzanie danych osobowych i danych firmy,
  • bezpłatne publiczne udostępnianie danych firmy w formie zapisanej w bazie danych,
  • sporadyczne otrzymywanie (nie częściej niż 1 raz w tygodniu) informacji sygnalnych, zaproszeń, reklam i zapytań ofertowych,. Przesyłane one będą na koszt Platformy na zarejestrowany w Katalogu adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej

Wpis do Katalogu traktowany jest jako wyrażenie zgody na powyższe ustalenia w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z poźn. zm.) oraz innych powiązanych uregulowań prawnych. Firmy nie wyrażające zgody na powyższe ustalenia mają prawo do bezpłatnego usunięcia wpisu.

Dane kontaktowe

Informacje do portalu oraz wszelkie propozycje współpracy a także uwagi prosimy kierować na adres:
​admin@ochrona.pl

Dane

Serwis informacyjny OCHRONA.PL
Właściciel: Jacek Żyła Art and Safety
ul. Młynarska 48, Warszawa 01-171